Over deze site

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 7 oktober 2008.

Vormgeving en techniek

Nico Rasters

Lokesh Dhakar, Lightbox image viewer 2.03

Teksten

Elvire Dirx, Chantal van Haaren, Nico Rasters

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie van bezoekers zal nooit openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden.

Disclaimer

De redactie gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie op de website. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Tevens sluit de stichting hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een e-mail sturen naar abuse@osaldaterra.org.

Copyrights

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van stichting O Sal da Terra worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.