Nieuwsbrief januari 2010

Januari 2010
Vijfjarig jubileum, bijeenkomst, Sinterklaas, Kerstmis, samenwerking, opbrengsten

Dit jaar viert O Sal da Terra haar vijfjarig jubileum!
Dit keer is de nieuwsbrief verlaat, maar zeker niet omdat er niets te melden valt.

Bijeenkomst

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel, hoopten we dat Ana nog in 2009 Nederland zou bezoeken. En dat is gelukt. Ana is in oktober voor een maand naar Nederland gekomen. Ze heeft toen o.a. de bruiloft van onze voorzitster meegemaakt en er is een informatiemiddag voor belangstellenden over O Sal da Terra georganiseerd.

Ana heeft op die bijeenkomst verteld over de plannen en ontwikkeling van de crèche, de dagelijkse organisatie en feestelijkheden, betrokkenheid van ouders en noodzaak tot financiële ondersteuning. Het werd een heel gezellige bijeenkomst, met lekkere Braziliaanse hapjes en taarten, gemaakt door Ana!

Ana vertelde dat de plannen van de crèche zijn om de leidsters zoveel als financieel haalbaar is, bijscholingen te laten volgen. Daarnaast heeft O Sal da Terra nu een boekhouder in de arm genomen zodat de crèche niet langer illegaal is. Dit wil echter helaas niet zeggen dat ze nu ook aanspraak maken op subsidie van de overheid. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, zou O Sal da Terra aan bepaalde eisen moeten voldoen, die helaas niet realiseerbaar zijn. De gemeente eist namelijk dat een crèche een oppervlakte heeft van een vastgesteld aantal m2. Dit haalt O Sal da Terra bij lange na niet.

De wens die O Sal da Terra voor komend jaar heeft is, de keuken te vergroten. Nu moet er op een oppervlakte van krap drie vierkante meters gekookt worden voor twintig kinderen. Dat is een hele uitdaging en het lukt de kokkin, Neuza, iedere dag weer maar het is wel behelpen.

Ana vertelde ook dat er geregeld feesten gevierd worden. Zo krijgen verjaardagen van de kinderen een speciale invulling op de crèche omdat er thuis soms nauwelijks aandacht is voor de jarige. De jarige krijgt een kroon op en een mantel om, terwijl er voor de jarige gezongen wordt. Daarna wordt er taart gegeten, die door de kokkin van de crèche zelf gebakken is!

Ook andere feestdagen laat O Sal da Terra niet voorbij gaan, om algemene ontwikkeling mee te geven en een speciale dag ervan te maken. Kinderen worden verwacht in leuke lieflijke peuter/kleuterkleren in plaats van de uitdagende ‘normale’ kledij omdat Brazilië toch al zo’n ’sexy’ culturele maatschappij is.

Ana bedankte alle donateurs heel hartelijke voor al hun bijdragen en benadrukte dat zonder hen, O Sal da Terra niet zou kunnen bestaan. Ook riep ze mensen op om een schoolkind te ‘adopteren’ voor 50 €. Het idee erachter is om kinderen die al naar school gaan, te helpen met het aanschaffen van schoolkleren en -spullen. In december loopt het schooljaar af en krijgen de kinderen een tas met de benodigdheden. De oproep van Ana heeft 22 Nederlandse suikerooms en -tantes opgeleverd. Dat was een geweldig resultaat want zo heeft O Sal da Terra alle kinderen in de buurt, die in aanmerking kwamen voor deze tas, ook daadwerkelijk zo’n tas kunnen bezorgen. Lieve suikerooms en -tantes, heel erg bedankt!

Sinterklaasfeest 2009

Aangezien Ana door onze vriendschap en Nederlandse betrokkenheid vaker van 'Sinterklaas' te horen heeft gekregen, hebben ze afgelopen December ook bij O Sal da Terra de schoen mogen zetten. Zoals op de foto te zien is, hebben de kinderen erg hun best gedaan en hun mooi gepoetste schoenen voor hem klaargezet. Een heuse assistent van Sinterklaas heeft alle kinderen persoonlijk toegesproken en van een cadeautje voorzien. De echte Sinterklaas hoopt volgend jaar te kunnen komen, als ze gepaste kledij voor hem weten te vinden.

(Kerst)feest 2009

Het jaar 2009 was een bijzonder jaar voor Ana. Op eerste Kerstdag werd ze namelijk 50 jaar.

Als goede vriendinnen zijn de voorzitster en penningmeester van ons bestuur (!) haar met hun gezinnen live gaan feliciteren. Dat was een geweldig feest, en dito vakantie, wederom in Brazilië.

Natuurlijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de crèche te bezoeken. Omdat voor de Kerst de zomervakantie begint in Brazilië, zijn we de kinderen helaas misgelopen. Maar gelukkig waren er toch kinderen in de buurt die ons best alles wilden demonstreren.

Samenwerking

Wings of Support, H&M via kinderopvang Sri Lanka, Zutphense "H.A.N.D.", tweedehandsklerenwinkel "Sol Luna" zijn de organisaties die in 2009 hun bijdrage (weer) geleverd hebben. Dit naast de gestaag groeiende maandelijkse donateurs.

Opbrengsten 2009

Het jaar 2009 heeft mede dankzij jullie een bedrag van ruim 7000 euro in kas opgeleverd. Daarvan is afgelopen jaar 5000 euro overgemaakt. De rest stond per 2010 nog op de rekening, en zal weldra worden overgemaakt. Voor alle hulp; Muito obrigado!!