Nieuwsbrief april 2009

April 2009
Kerstfeest 2008, Ana, samenwerking, activiteiten en plannen, opbrengsten 2008

Kerstfeest 2008

Met berichtgeving in de krant van zowel Culemborg als Zutphen e.o. is er geld ‘opgehaald’ voor afgelopen Kerst voor O Sal da Terra. Met een bedrag van 5,-euro voor ieder kind is het een geslaagd Kerstfeest met cadeautjes en een feestmaal geworden.

Ana

In de vorige nieuwsbrief van augustus 2008, berichtten we dat Ana naar Nederland zou komen. Helaas is dat niet doorgegaan in verband met haar gezondheid, want ze mocht niet reizen van de arts. Heel erg jammer. Maar gelukkig gaat het inmiddels weer beter met Ana. Mogelijk zal ze nog wel dit jaar een operatie moeten ondergaan, maar waarschijnlijk komt ze nog wel in de tweede helft van 2009. Zoals het er nu naar uitziet komt Ana medio september en blijft dan een maand. We zijn vast van plan in deze periode informatiemiddagen te organiseren zodat iedereen die wil Ana kan ontmoeten.

Het werk op de crèche heeft overigens geen moment stilgelegen.

Samenwerking

Van de, in een eerdere nieuwsbrief beschreven Stichting Kinderhulp Sri Lanka, hebben we weer veel dozen met kleren, maar ook schoentjes en tassen ontvangen. Aangezien in totaal 480 dozen van de Spaanse H&M aan hen geschonken werd, hebben zij ook andere goede doelen, waaronder O Sal da Terra een deel doen toe komen. Toen was wel weer de vraag hoe we de spullen in Brazilië krijgen. Die vraag werd doorgespeeld aan de KLM-medewerkers van Wings of Support. Zij hebben toegezegd 4 grote koffers voor ons mee te willen nemen naar Sao Paulo. Dus, voor alles blijkt nog steeds een oplossing gevonden te worden!

Activiteiten en plannen

Wekelijks is er ook een activiteit voor adolescenten bij O Sal da Terra om ze iets creatiefs bij te brengen. Daarvoor nodigt Ana een vrijwilleger uit, die de kinderen begeleidt. Hier is te zien hoe de jongeren zich enthousiast op het borduren storten.

O Sal da Terra heeft nog vele plannen. Zo wil Ana graag dat de crècheleidsters nog een opleiding gaan volgen, om beter onderlegd te zijn voor de opvang van de kinderen.

Ook uitbreiding van de keuken staat op het programma. Hiervoor is een begroting in Sao Paulo opgevraagd.

In Nederland blijven we zoeken naar sponsors voor deze projecten.

Opbrengsten 2008

Dankzij jullie gulle giften van afgelopen jaar hebben we in 2008 € 11.688,31 opgehaald voor O Sal da Terra. Daarvoor is slechts € 132 ‘aan de strijkstok blijven hangen’ vanwege bankkosten. De rest, dus € 11.556,31 is geheel ten goede van O Sal da Terra gekomen, een fantastisch resultaat! Muito obrigado!!