Nieuwsbrief mei 2007

Mei 2007
Deze, alweer 6e nieuwsbrief heeft een tijdje op zich laten wachten, maar is net als de herziene website, het wachten waard geweest. Er is intussen weer veel goeds in vrijwilligersland gebeurd.

Bezoek aan Brazilië en Ana

Eind december is Elvire, de secretaris/penningmeester van onze stichting, samen met haar gezin, naar O Sal da Terra geweest. Zij waren drie weken op vakantie in Brazilië en wilden uiteraard graag zien hoe het er bij O Sal da Terra aan toe ging. Jammer genoeg was in deze periode de crèche net gesloten in verband met de zomervakantie.

Na het Kerstfeest sluit de crèche, omdat dan de zomervakantie in Brazilië begint die tot februari duurt. Uiteraard hebben ze wel een bezoekje aan O Sal da Terra gebracht. Zo hebben ze kunnen zien hoe mooi de keuken is geworden, na het kopen van de benodigde apparatuur en hoe gezellig de zalen zijn waar geknutseld wordt en welke speelhoek favoriet is.

Kerstfeest

O Sal da Terra heeft het Kerstfeest gevierd met alle kinderen die de crèche bezoeken maar ook met de familie van de kinderen en met de buurtbewoners wat erg geslaagd was. Het heeft O Sal da Terra weer meer bekendheid gegeven. En hierdoor voelen ook weer meer mensen uit de buurt zich betrokken en bieden zodoende hulp aan. Dit is natuurlijk erg prettig want het voortbestaan van de crèche hangt namelijk nog steeds voor het grootste gedeelte van vrijwilligers af.

Intussen wordt het enthousiasme en gemotiveerdheid van Ana en de overige medewerkers van O Sal da Terra alleen maar groter. Er zijn concrete plannen om een permanente bazaar te starten, waar alle tweedehandskleding die men uit Nederland krijgt, verkocht kan worden. Men wil ouderen uit de omgeving vragen om de bazaar te bemensen, zodat zij ook weer een zinvolle daginvulling krijgen. Daarnaast zijn er plannen om een babyafdeling te gaan beginnen, wat hopelijk met behulp van "Wings of support" vorm gaat krijgen.

Wings of Support

De samenwerking met Wings of support verloopt heel prettig. Het eerste project dat door Wings of support is opgestart is onlangs afgerond. Wings of Support heeft € 1500 gedoneerd waarmee O Sal da Terra allerlei noodzakelijke zaken heeft kunnen aanschaffen, zoals een grote koelkast, stoeltjes en tafels voor de kinderen maar ook schommels. De gedreven en actieve coördinator van dit project, Frank Hop, is zo enthousiast over O Sal da Terra dat er begonnen is met een tweede project. Dit houdt in dat Wings of Support de kosten van de bouw van de bazaar (de tweedehands winkel) op zich zal nemen. De begroting is inmiddels door O Sal da Terra ingediend. Na goedkeuring van deze begroting kan met de bouw begonnen worden.

Als het tweede project ook goed afgerond is, zal hopelijk met het derde project, de bouw van een baby-afdeling, verder gegaan kunnen worden.

Naast deze projecten ondersteunt Wings of Support ook het vervoer van tweedehands kleding van Nederland naar O Sal da Terra. Dit gebeurt onder de enthousiaste leiding van Astrid Vink, die mensen van Wings of Support, die op São Paulo vliegen, vraagt een extra koffer mee te nemen voor O Sal da Terra. Men laat de kleding achter in het hotel, waar het door Ana of anderen van O Sal da Terra wordt opgehaald. Zo zijn er inmiddels al heel wat koffers de oceaan overgegaan!

Financieel Stichtingnieuws

Zoals vorig jaar al werd vermeld, werd er tweemaal commissie betaald voor het overmaken van het stichtingsgeld naar Brazilië. De bank in São Paulo wilde eerst met Ana in gesprek om te bekijken hoe met de (Nederlandse) wereldpas toch geld opgenomen zou kunnen worden. Door het meenemen van een geheel nieuwe bankpas door de penningmeester in december 2006, leek dat euvel verholpen. Ana zou zelf van de Nederlandse rekening geld op kunnen nemen. Helaas is dat nog steeds niet gelukt. Maar we zoeken verder om die kosten te drukken.

Het overzicht van afgelopen jaar 2006: Er is totaal € 627,87 euro. Begin 2007 stond nog een bedrag van € 1150 op de rekening, maar dat is inmiddels ook gestort. Het geld is grotendeels gebruikt om de kinderen op de crèche van eten en drinken te kunnen voorzien.

Dankzij uw maandelijkse en incidentele donaties kunnen wij een wezenlijk steentje bijdragen aan O Sal da Terra. Zo heeft de stichting geld van een uitgever, die een goed doel wilde ondersteunen ontvangen. Als afscheidscadeau voor het vertrek bij een werkgever, wilde deze werknemer een bijdrage voor O Sal da Terra. En het tienjarig bestaan van een sportschool levert door feestelijkheden ook een donatie op.

Hiervoor onze hartelijke dank, ook namens alle mensen van O Sal da Terra in Brazilië!