Nieuwsbrief januari 2006

6 januari 2006
Opvang voor 20 kinderen, OSDT activiteiten in het weekend. De stichting raakt bekend, en een hoopgevend bezoek van Wings of Support.

Groei

We hadden al melding gemaakt van de start van de daadwerkelijke opvang van de kinderen in O Sal da Terra per oktober vorig jaar. Het aantal kinderen dat nu 's ochtends gebracht wordt, is verhoogd naar twintig (20).

"Nee" zeggen, tegen mensen die het zo hard nodig hebben om te kunnen gaan werken om hun hoofd boven water te kunnen houden, is niet aan Ana besteed.

De opvang is nu nog steeds beperkt van 7.00u tot 12.30u. Hierna gaan de crècheleidsters naar hun betaalde banen, en moeten de kinderen weer opgehaald worden.

Weekenden

In december zijn er ieder weekend activiteiten geweest. Zo is St. Nicolaas gevierd, Kerstmis en twee maal zijn de ouders gevraagd om te helpen op de crèche, met o.a. schoonmaken.

De opkomst is steeds groot en het succes idem dito. Mensen zijn enthousiast als het om O Sal da Terra gaat en dragen het een warm hart toe.

Maar dat de uitstraling van de betrokken mensen overslaat op de omgeving kan ook niet anders.

Stichting

Ook in Nederland raakt een gestaag aantal mensen (vooral via mond op mond reclame en activiteiten) op de hoogte van de crèche en de stichting. Een bridgeclub die kaart voor geld voor O Sal da Terra, mensen die voor hun verjaardag geld voor de crèche inzamelen, oliebollenverkoop om geld op te halen. Elke donatie is welkom.

In december hebben we het eerste bedrag van € 550,- overgemaakt naar Brazilië, met hetzelfde bedrag al weer op de rekening om in februari over te maken. Om overmaakkosten te beperken, maken we eens in de twee maanden over. We hopen steeds eenzelfde bedrag beschikbaar te hebben, want we willen naar dagopvang toe!

Wings of Support

Al geruime tijd zijn we bezig om Wings of Support, een organisatie die is opgezet door KLM-personeel en als doel heeft kleinschalige projecten in derde wereld landen te ondersteunen, enthousiast te krijgen voor O Sal da Terra.

Het ziet er nu naar uit dat dit gaat lukken en dat ze binnenkort O Sal da Terra gaat bezoeken, als medewerkers van de KLM naar Sao Paulo vliegen. Aangezien januari de vakantiemaand voor de Brazilianen is, sluit de crèche ook vier weken. Dit hoopgevend bezoekje zal dan ook in februari plaatsvinden. Hopelijk volgt hierna structurele bijdragen aan facilitaire zaken, zoals een gasfornuis, speelwerktuig voor in de tuin, douche e.d.